1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Chia sẻ:


Thủ tục cấp giấy phép hoạt động với Nhà hộ sinh

1

Hiện nay do nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ trẻ em tăng cao nên nhiều Nhà hộ sinh được mở ra. Vậy các bước làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động như thế nào? Cần những giấy tờ gì? 

nganh-ho-sinh-tuyen-sinh-nam-2015

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật khám bệnh, chữa bệnhsố: 40/2009/QH12 Quốc hội thông qua ngày 23/11/2009
  • Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
  • Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Quyết định 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính

Trình tự thực hiện các bước cấp giấy phép hoạt động với Nhà hộ sinh

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Y tế  có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

Bước 2: Trong thời hạn 90 ngày, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ, hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ tiến hành thẩm định tại cơ sở để cấp giấy phép hoạt động.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

– Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do

trung-cap-ho-sinh-tuyen-sinh-2015

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu lệ phí, trả kết quả, lưu hồ sơ

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế

Thành phần, số lượng hồ sơ:

[table id=1 /]

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

[table id=2 /]

Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 90 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Y tế tỉnh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 400.000đ.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

[table id=4 /]

Tải biểu mẫu và phụ lục: Tại đây